Опис послуги

Код
06-01
Назва
Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
Строк надання
10 робочих днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

1. Засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою.

Документом, на підставі якого використовується земельна ділянка для будівництва, може бути державний акт, свідоцтво про право власності на землю, договір оренди/суперфіцію.

Під терміном «засвідчена в установленому порядку» мається на увазі або нотаріальне посвідчення документа, або посвідчення документа керівником підприємства, установи, організації, що надає такий документ.

2. Ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки ( у довільній формі).

Виконується у довільній графічній формі на викопіюванні із матеріалів містобудівної або картографічної документації.

3. Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000.

4. Кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності).

5. Черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру – за умови відсутності містобудівного кадастру).

6. Фотофіксація земельної ділянки (з оточенням).

7. Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об`єкта будівництва.

Містобудівний розрахунок – розрахунок щодо граничнодопустимих параметрів забудови, умови ув’язки архітектурно-планувального та об’ємно-просторового рішення, системи обслуговування, інженерних комунікацій,транспортного обслуговування та благоустрою з існуючою забудовою із дотриманням чинних нормативних документів. Містобудівний розрахунок не є стадією проектування і розробляється та надається у довільній формі з доступною та стислою інформацією про основні параметри об’єкту будівництва та його техніко-економічні показники (назва об’єкту, поверховість, площа забудови, загальна площа об’єкту, відповідність щільності забудови (при житловому будівництві) та інша інформація, яка на думку інвестора дає повне уявлення про його наміри.

Увага! Прийом документів та консультації в ЦНАП проводяться лише за наявності паспорту громадянина України (або посвідки на проживання в Україні для іноземних громадян) та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Бланки заяв

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП