Опис послуги

Код
16-155
Назва
Оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання
Строк надання
90 календарних днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

 • Заява;
 • Три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;
 • Оригінал та копія паспорта громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку та постійно проживають в Україні);
 • Оригінал та копія свідоцтва про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);
 • Оригінал та копія довідки про реєстрацію місця проживання;
 • Оригінал та копія документу, що посвідчує особу законного представника;
 • Оригінал та копія документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законним представником є один із батьків (усиновлювачів);
 • Нотаріально засвідчену згоду законних представників, які залишаються в Україні, на виїзд за кордон на постійне проживання особи, законними представниками якої вони є (або копію свідоцтва про смерть чи рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання особи обмежено дієздатною, або недієздатною, або безвісно відсутньою, або оголошення її померлою). Письмова згода законних представників, які залишаються в Україні, може бути надана ними особисто під час подання заявником заяви щодо особи, законними представниками якої вони є;
 • Нотаріально засвідчена згода дитини віком від 14 до 16 років на виїзд за кордон на постійне проживання;
 • Копія рішення суду, завірена у встановленому порядку, - за відсутності згоди одного із законних представників на виїзд за кордон на постійне проживання особи, яка не досягла 16-річного віку, або особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
 • Документи, що підтверджують внесення встановленої законодавством плати

Заява приймається за умови подання заявником всіх необхідних документів, оформлених відповідно до вимог законодавства.

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП