Опис послуги

Код
01-68
Назва
Реєстрація місця перебування
Строк надання
Не пізніше наступного робочого дня після подачі документів днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

1. Заява за формою згідно з додатками 2, 3 і 8

2. Довідка про звернення за захистом в Україні (для осіб, які реєструють місце перебування)

3. Документи, що підтверджують:

  • право на проживання (перебування) в житлі, зокрема свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), договір найму житла у гуртожитку (для студентів), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші підтверджуючі документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, наймача та членів його сім’ї, уповноваженої особи житла (зазначені документи та згода не вимагаються під час реєстрації місця проживання (перебування) малолітніх та неповнолітніх дітей за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або законних представників (представників), або одного з них
  • право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням (довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням за формою згідно з додатком 4, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у таких установах або закладах)

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

1. Документ, що посвідчує особу представника

2. Документ, що підтверджує повноваження особи як представника

Копії документів завіряються в установленому законом порядку.

У разі подання заяви законним представником (представником) особи, крім зазначених у пункті 35 цього Порядку документів, додатково подаються:

1. Документ, що посвідчує особу законного представника (представника)

2. Документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини

Бланки заяв

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП