Опис послуги

Код
01-65
Назва
Реєстрація місця проживання
Строк надання
Не пізніше наступного робочого дня після подачі документів днів
Платність послуги
Інформаційна картка

Необхідні документи

1. Заява за формою згідно з додатками 2, 3 і 8

2. Паспортний документ особи

3. Свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років), крім іноземців та осіб без громадянства, або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України

4. Довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства)

5. Документи, що підтверджують:

  • - право на проживання в житлі, зокрема свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), договір найму житла у гуртожитку (для студентів), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші підтверджуючі документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, наймача та членів його сім’ї, уповноваженої особи житла (зазначені документи та згода не вимагаються під час реєстрації місця проживання малолітніх та неповнолітніх дітей за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання батьків або законних представників (представників), або одного з них
  • - право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням (довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням за формою згідно з додатком 4, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у таких установах або закладах)

6. Відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору

7. військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або

перебувають на військовому обліку)

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

1. Документ, що посвідчує особу представника

2. Документ, що підтверджує повноваження особи як представника

Копії документів завіряються в установленому законом порядку.

У разі подання заяви законним представником (представником) особи, крім зазначених у пункті 35 цього Порядку документів, додатково подаються:

1. Документ, що посвідчує особу законного представника (представника)

2. Документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП