ЦНАП є постійно діючим робочим органом міської ради, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб`єктами надання адміністративних послуг.

Метою функціонування ЦНАП є забезпечення зручності та оперативності отримання адміністративних послуг суб`єктами звернень.

ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

До складу учасників ЦНАП входять:
 • 1. Суб`єкти надання адміністративних послуг:
 • 1.1 міська рада та її виконавчі органи, на підставі затвердженого переліку адміністративних послуг;
 • 1.2 райдержадміністрація та її структурні підрозділи на підставі укладеного з міською радою Меморандуму про взаємне співробітництво у сфері спрощення процедури надання адміністративних послуг;
 • 1.3 органи виконавчої влади на підставі укладених угод (меморандумів) про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг.
 • 2. Посадові особи управління з питань надання адміністративних послуг міської ради (адміністратори).

 • Загальні принципи роботи ЦНАП:
 • 1. Доступність послуг для всіх фізичних та юридичних осіб.
 • 2. Дотримання стандартів надання послуг.
 • 3. Відповідність розміру плати за послуги чинним нормативно-правовим актам.
 • 4. Відкритість та прозорість.
 • 5. Зрозумілість процедур.
 • 6. Оперативність у вирішенні питань.
 • 7. Забезпечення доступу суб`єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.